משרד עו"ד טילו סיבר אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי
תפריט

אזרחות גרמנית עבור לקוחותינו ממדינת ישראל

ניתן לחלק את ההליכים לקבלת אזרחות גרמנית לשלושה סוגים:

האפשרות החשובה ביותר לרכישת דרכון גרמני עבור לקוחותינו במדינת ישראל על פי "זכות השיבה למולדת" מעוגנת בחוקה הגרמנית. הפסקה השניה לסעיף 116 בחוקה הגרמנית מבטיחה את זכות השיבה למולדת לאזרחים גרמנים לשעבר ולצאצאיהם אשר אזרחותם נשללה מהם בתקופת השלטון הנאצי. למרבה הצער, התקנות הרלוונטיות בחוקה הגרמנית מפורשות על ידי השלטונות הגרמנים באופן מסוייג. אי לכך נדרשת במקרים רבים חוות דעת משפטית מורכבת לשם הכנת הבקשה להתאזרחות.

אפשרות שניה לרכישת דרכון גרמני עבור לקוחותינו במדינת ישראל היא מימוש האזרחות הגרמנית על ידי צאצאי אזרחים גרמנים על פי חוק הלאום הגרמני. על פי חוק זה יכולים בדרך כלל ילדיו של אזרח גרמני לרכוש אזרחות גרמנית מכוח לידה, וזאת ללא קשר למקום לידתם. כדי לרכוש דרכון גרמני חשוב ביותר להוכיח כי מגיש הבקשה לא איבד את זכותו לאזרחות גרמנית עקב סיבות שונות, כמו לדוגמא על ידי רכישת אזרחות אחרת. במידה שרק אחד מן ההורים (אם או אב) היה בעל אזרחות גרמנית בעת לידתו של מגיש הבקשה להתאזרחות, עדיין חובה להוכיח כי מגיש הבקשה רכש את האזרחות הגרמנית מכוח לידה ועל פי הוראות חוק הלאום הגרמני שהיו בתוקף בשעת לידתו. אם האם או האב הגרמנים נולדו לאחר שנת 1999 וחיים מחוץ לגרמניה, חובה לרשום את הילד בשגרירות גרמניה תוך כדי שנה מיום הולדתו.

אפשרות שלישית לרכישת דרכון גרמני עבור לקוחותינו במדינת ישראל היא הגשת בקשת התאזרחות מחוץ לארץ על פי סעיף 14 לחוק הלאום הגרמני. אפשרות זאת רלוונטית – בין היתר – לילדים לאמהות גרמניות ואבות שאינם גרמנים, אשר לא היו זכאים לאזרחות גרמנית מכוח לידה. במקרים כאלה חובה בדרך כלל להוכיח ידע השפה הגרמנית, יכולת פרנסה, קשרים לגרמניה וכמו כן עמידה בתנאים נוספים.

אזרחות כפולה מותרת בדרך כלל במקרה כל שלושת האפשרויות שתוארו למעלה.