הפורטל הישראלי בנושא אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי

קבלת אזרחות גרמנית בדרך של התאזרחות

התנאים לקבלת אזרחות גרמנית בדרך של התאזרחות עד לשנת 2000, בה התקבל חוק הלאומיות הגרמני, היו נוקשים למדי. ככלל, רק מועמדים שהוכיחו כי התגוררו בגרמניה באופן חוקי 15 שנים לפחות, היו זוכים לאחר טיפול מורכב, להתאזרח ולקבל אזרחות גרמנית.

בשנת 2000 בוצעה רפורמה משמעותית בתחום זה, עם חקיקתו של חוק הלאומיות הגרמני, אשר ביקש להתאים את חקיקת האזרחות הגרמנית, לכללים הנהוגים באיחוד האירופי, ולאפשר רכישת אזרחות באופן מקבל, גם שלא בלידה להורה גרמני.

חוק זה הפחית את משך הזמן הדרוש למגורים בגרמניה ל – 8 שנים בלבד ובמקרים מיוחדים אף למטה מכך.

כן קובע החוק תנאים נוספים לקבלת דרכון גרמני ואזרחות גרמנית והם בין היתר התנאים הללו :

  1. על המבקש להיות בקיא בשפה הגרמנית – עליו לדעת קרוא וכתוב, ולהיות בעל כישורי שיחה מניחים את הדעת, בשפה הגרמנית.
  2. יש להראות כי המבקש אזרחות גרמנית אינו בעל הרשעות קודמות פליליות (כאשר הדגש הינו על עבירות פליליות חמורות).
  3. על המבקש להוכיח כי הינו עצמאי כלכלית ואינו נזקק לסיוע שירותי הרווחה – למעט חריגים ולמשל כאשר הדבר אינו תלוי במבקש.
  4. כן נדרש המבקש לאזרחות גרמנית לוותר על אזרחות זרה, היה ויש בידיו אזרחות כאמור.

החל מכניסתו לתוקף של חוק הלאומיות הגרמני, ניכרת עליה משמעותית במספר הזכאים ובמספרם של המגישים בקשות לקבלת אזרחות גרמנית, ובהם ישראלים רבים, השוהים בגרמניה מטעמים שונים (צורכי עבודה, לימודים עסקיים וכיו“ב).