הפורטל הישראלי בנושא אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי

התנאים לקבלת אזרחות גרמנית

עד לשנת 2000, הזכאות לקבלת אזרחות גרמנית (ובהתאם גם דרכון גרמני) התבססה בעיקרה על קשר דם. בשונה ממדינות המבססות את הזכאות לאזרחות על תנאים גיאוגרפיים ולידה בתחומי אותה מדינה (כמו למשל ארה“ב), הרי שצאצא לאזרח גרמני, זכאי לקבל אזרחות גרמנית, גם אם נולד מחוץ לגבולותיה של גרמניה – ובלבד שנולד להורה בעל אזרחות גרמנית, ובהתם להגבלות שנקבעו בדין הגרמני.

כך, עד לשנת 1953, אזרחות גרמנית נקבעה על פי אזרחות האב בלבד. מי שנולד לאב בעל אזרחות גרמנית, היה זוכה ככלל, לקבל באופן אוטומטי אזרחות גרמנית, וזאת ללא תלות באזרחות של אימו או במקום לידתו. בהתאם, לידה לאם הנושאת דרכון גרמני לא הועילה באופן עקרוני למי שביקש להשיג אזרחות גרמנית, אלא אם אביו, כאמור לעיל, היה בעל דרכון גרמני או אזרחות גרמנית.

משנת 1953 עד שלהי שנת 1974, צאצאים של אם בעלת אזרחות גרמנית, היו זכאים אף הם לרכוש אזרחות גרמנית ולקבל דרכון גרמני, אם נולדו מחוץ לנישואין אם לאימם היתה אזרחות גרמנית וכן אם ללא האזרחות הגרמנית, הילד היה נותר חסר אזרחות.

החל מחודש אפריל בשנת 1975, צאצא להורים אשר אחד מהם לפחות (האב או האם) היה בעל אזרחות גרמנית, זכאי לקבל אזרחות גרמנית וכן דרכון גרמני.

הכללים המפורטים לעיל הינם רלוונטיים גם ביחס לאלו המבקשים לזכות באזרחות גרמנית או דרכון גרמני בדרך של השבת אזרחות גרמנית או דרכון גרמני שנשללו מהוריהם – שכן זכאותם של הצאצאים תקבע בין היתר על בסיס התשובה לשאלה, אם לא היתה נשללת האזרחות הגרמנית של הוריהם, האם היו זכאים לקבל אזרחות גרמנית