הפורטל הישראלי בנושא אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי

אזרחות גרמנית לצד אזרחות נוספת (אזרחות כפולה)

ככלל, לא ניתן להחזיק אזרחות נוספת (אזרחות כפולה) יחד עם אזרחות גרמנית. יתרה מזו, אדם בעל דרכון גרמני המקבל אזרחות זרה ייאבד במרבית המקרים את האזרחות הגרמנית. אזרחות כפולה אפשרית בעיקר במקרים יוצאי דופן כאשר העיקריים שבהם הינם אלו :

1. כאשר הויתור על האזרחות הנוספת כרוך בקשיים משמעותיים, והדרישה לוותר על האזרחות הנוספת אינה סבירה.
2. כאשר האדם אינו יכול לוותר על האזרחות הנוספת – עשוי להיות רלוונטי בעיקר לפליטים.
3. כאשר האדם המחזיק באזרחות הזרה מבקש להשיב את האזרחות הגרמנית אשר נלקחה ממנו, מהוריו או מסביו מטעמים פוליטיים, גזעניים או דתיים (רלוונטי במיוחד לגבי יהודים, בעלי אזרחות ישראלית שהינם ייקים לשעבר (או צאצאי ייקים), שהינם פליטי גרמני מן השנים 1933-1945.