הפורטל הישראלי בנושא אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי

מסמכים והוכחות הדרושים לקבלת אזרחות גרמנית

אזרח ישראלי המבקש להוכיח כי הינו זכאי להשיב אזרחות גרמנית, אשר ניטלה מטעמים פוליטיים, גזעניים או דתיים, יידרש להציג כמה שיותר מסמכים, אשר ייאפשרו להוכיח כי הינו זכאי לקבל אזרחות גרמנית. ככל שיירבו המסמכים שיוצגו על ידי המבקש, כך יגדלו סיכוייו להשיב את אזרחותו. כמו כן, ככל שיוצג בידי הרשויות הרלוונטיות מידע רב יותר שיניח את דעתן, כך יקוצר משכו של ההליך.

המסמכים הנפוצים, אותם נדרש לרוב להציג בפני הרשויות, הינם בעיקר אלו:

  1. תעודת לידה של האדם המבקש להשיב את האזרחות הגרמנית.
  2. תעודת נישואין / תעודת גירושין.
  3. תמונות פספורט.
  4. מסמכים המעידים על שינוי שם (רלוונטי במיוחד לעולים ששמם עוברת).
  5. מסמכי התאזרחות במדינה בה קיבל את האזרחות הזרה – מסמכים אלו נדרשים לעתים על מנת להוכיח כי המבקש קיבל את האזרחות בישראל לאחר שנשללה אזרחותו הגרמנית ו/או לאחר חקיקת החוקים הגזעניים.
  6. דרכון גרמני ישן של מגיש הבקשה.

כמו כן, לשם הוכחת זכאותו של צאצא של אזרח גרמני שנשללה אזרחותו, קיימת חשיבות להציג מסמכים נוספים ובהם:

  1. מסמכים המעידים על כך שהמבקש הינו צאצא של אדם בעל אזרחות גרמנית.
  2. מסמכים המעידים על כי אותו צאצא היה זכאי לקבל אזרחות גרמנית אם האזרחות לא היתה נשללת מהוריו או סביו. כלומר, עליו להראות כי אם היה נולד להוריו בזמן שהיו אזרחים גרמניים, היה זכאי להפוך לאזרח גרמני (עד לשנים מסויימות, רק בן לאב גרמני).
  3. לאדם אשר אחד מבני משפחתו השיב אזרחות גרמנית כדאי לצרף את המסמכים המאשרים זאת – שכן הדבר עשוי לקצר באופן משמעותי את משך הטיפול בבקשתו.

כל המסמכים בשפות זרות צריכים להיות מתורגמים לגרמנית (בדרך כלל) ומאושרים על ידי נוטריון. עם זאת, רשויות שונות בגרמניה מאפשרות גם קבלת מסמכים המתורגמים לאנגלית ולא בהכרח לגרמנית.